Fri. Jun 14th, 2024

Vachchindi Vachchindi Vachchindi Christmas – వచ్చింది వచ్చింది వచ్చింది క్రిస్మస్

Lyrics: Vachchindi Vachchindi Vachchindi Christmas

Vachchindi Vachchindi Vachchindi Christmas :

Telugu LyricsEnglish LyricsSong DetailsPlay Song

 

వచ్చింది వచ్చింది వచ్చింది క్రిస్మస్ పండుగా
మార్పులేకుండ చేస్తే శుద్ద దండగా
వచ్చింది వచ్చింది వచ్చింది క్రిస్మస్ పండుగ
యేసయ్య కోరింది మనలో మార్పునే కదా
ఇంటికి రంగులు కాదు – వంటికి హంగులు కాదు
అల్లరి ఆటలు కాదు – త్రాగుబోతు విందులు కాదు (2)
మారు మనస్సు కలిగుండుటయే క్రిస్మస్
అపవిత్రతను విసర్జించుటే క్రిస్మస్
దైవప్రేమ కలిగుండుటయే క్రిస్మస్
ప్రభువు కొరకు జీవించుటయే నిజ క్రిస్మస్      ||వచ్చింది||

రంగురంగు వస్త్రాలు – మురికిగుడ్డల మనస్సులు
మెరిసిపోతున్న ఇళ్ళు – మాసిపోయాయి హృదయాలు
ఇంటిపైన నక్షత్రాలు – ఇంటిలో మద్యపానులు
పేరుకేమో క్రైస్తవులు – తీరుమారని జనులు (2)      ||ఇంటికి||

విద్యలేని పామరులు – విధేయులై బ్రతికారు
విద్యవున్న సోమరులు – మందిరాలకే రారు
తూర్పుదేశపు జ్ఞానులే – మోకాళ్ళు వంచినారు
చదువు పదవుంటే చాలు – మోకరించరు వీరు (2)      ||ఇంటికి||

దినములు చెడ్డవి గనుక – సమయమును పోనియ్యక
అజ్ఞానులవలె కాక – జ్ఞానులవలె నడవాలి
పాపము తీయుట కొరకే – ప్రభు పుట్టాడని తెలిసి
పాపము వీడక నీవు – ఉత్సవ ఉల్లాసాలా (2)      ||ఇంటికి||

 

Vachchindi Vachchindi Vachchindi Christmas Pandugaa
Maarpu Lekunda Chesthe Shuddha Dandagaa
Vachchindi Vachchindi Vachchindi Christmas Pandugaa
Yesayya Korindi Manalo Maarpune Kadaa
Intiki Rangulu Kaadu – Vantiki Hangulu Kaadu
Allari Aatalu Kaadu – Thraagubothu Vindulu Kaadu (2)
Maaru Manassu Kaligundutaye Christmaas
Apavathrithathanu Visarjinchute Christmas
Daiva Prema Kaligundutaye Christmaas
Prabhuvu Koraku Jeevinchutaye Nija Christmas      ||Vachchindi||

Rangu Rangu Vasthraalu – Muriki Guddala Manassulu
Merisipothunna Illu – Maasipoyaayi Hrudayaalu
Intipaina Nakshathraalu – Intilo Madyapaanaalu
Perukemo Kraisthavulu – Theeru Maarani Janulu (2)     ||Intiki||

Vidya Leni Paamarulu – Vidheyulai Brathikaaru
Vidya Unna Somarulu – Mandiraalake Raaru
Thoorpu Deshapu Gnaanule – Mokaallu Vanchinaaru
Chaduvu Padavunte Chaalu – Mokarincharu Veeru (2)     ||Intiki||

Dinamulu Cheddavi Ganuka – Samayamunu Poniyyaka
Agnaanula Vale Kaaka – Gnaanula Vale Nadavaali
Paapamu Theeyuta Korake – Prabhu Puttaadani Thelisi
Paapamu Veedaka Neevu – Uthsava Ullaasaalaa (2)     ||Intiki||

 

Lyrics & Tune:- V.Yesepu

Singer:- Sis Kejiya

AAG TEAM WORKS

channel is receiving heartfelt accolades from every viewer. With genuine appreciation, each individual is extending warm regards to the channel. The uploads on this channel, showcasing the glory of God through short films and songs, are being watched with admiration. Viewers express their support by liking and encouraging every offering, showering praises dedicated to the divine.

Vachchindi Vachchindi Vachchindi Christmas AAG TEAM WORKS is diligently organizing events such as worship services, news updates, short film showcases, and musical events. It is earnestly urged to participate in these events, ensuring prayers for the well-being of minds. Through these initiatives, many hearts are expected to find solace. Daily prayers are requested to remember these efforts, as they aim to bring positive transformations.

The short films and songs presented on this channel are not just entertainment but serve as sources of strength. If you have felt empowered by these expressions of spirituality, consider introducing the channel to others. Subscribe for more updates, like the videos, share them, and express your thoughts in the comments. Let this platform continue to be a beacon of inspiration and spiritual nourishment.

Vachchindi Vachchindi Vachchindi

 

 

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *